“ถอดรหัสกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นและบทบาทภารกิจของสภาท้องถิ่นภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรม”

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม สยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี "เลื่อน" สนใจสมัครอบรมกรุณาติดต่อทางสถาบันฯ
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม คง การ์เด้นท์ วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย


 

© 2015 - 2019 ppd-development.com All Rights Reserved.